בפארק אדומים מקצרים לכם את תהליך הרכישה

תהליך הקצאת הקרקע והרישוי מתנהל מול משרד הכלכלה ומנהלת אזור התעשייה בחברה הכלכלית והוא כולל ארבעה שלבים:

שלב ראשון:

בדיקת זמינות הקרקע מול מנהלת אזור התעשייה ומילוי טופס 'שאלון מקדים ליזם לרכישת קרקע' באתר החברה הכלכלית:
למילוי הטופס לחץ כאן.
לאחר מכן תערך בחינת תחום הפעילות בהתאמה לתקנון אזור התעשייה ודרישות משרד הכלכלה. 

הבקשה תתעדכן במשרדי מנהלת אזור התעשייה ותכנס לרשימת ההמתנה.

שלב שני:

עם קבלת אישור מהחברה הכלכלית, היזם יופנה למשרד הכלכלה לצורך הגשת בקשה להקצאת קרקע.
למעבר לאתר משרד הכלכלה לחץ כאן - מילוי טופס בקשה להקצאת קרקע

לבקשה יש לצרף :

אישור על תשלום דמי טיפול למשרד הכלכלה בבנק הדואר, מספר חשבון: 0021420

מקדמה בשיעור של 10% על חשבון הוצאות פיתוח לחברה הכלכלית.

העתק מרישום למעמד האישיות המשפטית.

תשריט כללי לניצול השטח.

טופס עדכון לפרטי המוטב לביצוע תשלומים שיגיעו ליזם.

לו"ז להקמת המפעל/בית העסק.

מאזן בוחן ומאזן מאושר לשנה האחרונה (לא תקף לחברות חדשות).

הטופס נשלח למשרד הכלכלה והתעשייה, והבקשה מובאת לאישור בפני ועדת ההקצאות של משרד הכלכלה.

שלב שלישי:

עם אישור ההקצאה על ידי הועדה, יופנה היזם להמשך התקשרות עם המינהל האזרחי לחתימת הסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל ולחתימה על חוזה תשתיות עם החברה הכלכלית והשלמת יתרת תשלום הוצאות פיתוח.

שלב רביעי:

עם חתימת החוזה עם המנהל ניתן להגיש את תכניות הבנייה, בתיאום עם אגף ההנדסה בעיריית מעלה אדומים ובהתאם לכל הדרישות המפורטות בתוכנית בניין עיר.

עם קבלת היתר בנייה מעיריית מעלה אדומים, תוכלו להתחיל בתהליך הבנייה. על פי חוזה הפיתוח עם המנהל, יש להתחיל את הבנייה בתוך 18 חודשים ולסיים אותה בתוך 36 חודשים.

ניצול השטח בהתאם לתקנון הבניה: בינוי מינימאלי בשיעור של 40% ועד 60% צמוד לקרקע, עד  130% סה"כ, בגובה של 17 מטר.

החברה הכלכלית מלווה אתכם בכל שלבי הרכישה ומסייעת לכם בזירוז ההליכים המנהליים. נשמח לעמוד לרשותכם ולשירותכם בכל פנייה, החל משלבי התכנון המוקדמים, דרך כל שלבי ההקמה ועד לתפעול השוטף של העסק והאחריות לשביעות רצונכם.