מכרזים ודרושים

מכרז שפ
מכרז שצ"פ 501 2019
forms_2_25_05_2020
מכרז אבטחה דיגיטלית 06/2020
forms_1_25_05_2020
מפרט טכני אבטחה דיגיטלית מעלה אדומים 06/2020
forms_3_25_05_2020
כתב כמויות למכרז מיגון היקפי מעלה אדומים 06/2020