מכרזים ודרושים

בקשה לרישום בספר קבלנים 2017-2019
מכרז 05 2017
מכרז 06 2017
מכרז 07 2017