מכרזים ודרושים

מנהל חשבונות
משרה: דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
מנהל אגף תפעול ונכסים
מכרז פומבי לתפקיד מנהל אגף תפעול ונכסים
חוברת מס 1 - הסכם מרכז לוגיסטי - 30.08.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
תכנית תאום תשתיות-2-14.07.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
תכנית תאום תשתיות
חוברת מספר 3 - הצעת הקבלן - 30.08.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
חוברת מספר 3 - הצעת הקבלן
מכרז שפ
מכרז שצ"פ 501 2019
forms_2_25_05_2020
מכרז אבטחה דיגיטלית 06/2020
forms_1_25_05_2020
מפרט טכני אבטחה דיגיטלית מעלה אדומים 06/2020
forms_3_25_05_2020
כתב כמויות למכרז מיגון היקפי מעלה אדומים 06/2020