יעקב ברוש מנכל החברה הכלכלית

יעקב ברוש

מנכ"ל החברה הכלכלית

ענת אנג'ל מנהלת אזור תעשייה

ענת אנג'ל

מנהלת אזור תעשייה

הרב שמעון גרסון מנהל בית העלמין

הרב שמעון גרסון

מנהל בית העלמין

עוד נתן במברגר יועמש החברה

עו"ד נתן במברגר

יועמ"ש החברה

מזל יוסף מנהלת המשרד

מזל יוסף

מנהלת משרד

מנכל החברה

רובי רון 

מהנדס החברה

ברק נדב חשב החברה

ברק נדב

חשב החברה

דיקלה בן דוד מזכירת החברה

דיקלה בן דוד

אחראית התקשרויות וספקים

בועז ניסים אביב מפקח המטמנה

בועז נסים אביב

מפקח המטמנה

הנהלת חשבונות

ניצנה נחמה

הנהלת חשבונות

מנהל אגף תפעול ונכסים

ליאור מזרחי

מנהל אגף תפעול ונכסים

רפרנט ניהול פרויקטים

יחיעם בדיחי

רפרנט ניהול פרויקטים