תכירו את השכנים החדשים שלכם

נ.י. ראשון בבטחון
תחום עיסוק: שמירה אחזקה ונקיון
כתובת: יד חרוצים 18, תלפיות
מס' טלפון: 02-6503003
פקס: 077-5052099
מנהל: ניר יחיא

קונטקט אינטרנשיונל
תחום עיסוק: נשק תחמושת / עודפי ציוד
כתובת: חרובית 23 ת.ד. 18434 ירושלים
מס' טלפון: 02-5354565
מס' טלפון: 02-5354057
פקס: 02-5354566
contintl@netvision.net.il
מנכ"ל: זאב קפטובסקי