מכרזים ודרושים

2021-01-17_מכרז
חוברת מס' 1 - שיפוץ והרחבה דרך הימית אזה"ת מישור אדומים
1_2021-01-17_מכרז
חוברת מס' 1 - שיפוץ והרחבה דרך הימית אזה"ת מישור אדומים
2021-01-17_מכרז_חוברת_2
חוברת מס 2 מפרטים הנדסיים
שצפ נחלים
חוברת מס' 1 - הסכם שצפ הנחלים
שצפ נחלים
חוברת מס 2 מפרטים הנדסיים וכתב כמויות
כתב כמויות שצפ נחלים
כתב כמויות שצפ נחלים
רשימת גליונות
רשימת גליונות
תוכנית חשמל
תוכנית חשמל
חתכים + פרטים
שצפ הנחלים - ביצוע - חתכים+פרטים
תוכנית בניה א
שצפ הנחלים - ביצוע - תוכנית בניה א
תוכנית בניה ב
שצפ הנחלים - ביצוע - תוכנית בניה ב
תוכנית העמדה
שצפ הנחלים - ביצוע - תוכנית העמדה
תוכנית הריסה
שצפ הנחלים - ביצוע - תוכנית הריסה
חוברת מס 1 - הסכם מרכז לוגיסטי - 30.08.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
תכנית תאום תשתיות-2-14.07.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
תכנית תאום תשתיות
חוברת מספר 3 - הצעת הקבלן - 30.08.2020
מרכז לוגיסטי מכרז 08/2020
חוברת מספר 3 - הצעת הקבלן
מכרז שפ
מכרז שצ"פ 501 2019
forms_2_25_05_2020
מכרז אבטחה דיגיטלית 06/2020
forms_1_25_05_2020
מפרט טכני אבטחה דיגיטלית מעלה אדומים 06/2020
forms_3_25_05_2020
כתב כמויות למכרז מיגון היקפי מעלה אדומים 06/2020