בפארק אדומים מקצרים לכם את תהליך הרכישה

תהליך הקצאת הקרקע והרישוי אורך כ-6 חודשים בלבד ומתנהל ב-3 שלבים:

שלב ראשון:

מילוי טופס בקשה להקצאת קרקע במשרדי החברה הכלכלית, בצירוף:

  • אישור על תשלום דמי טיפול למשרד התמ"ת בבנק הדואר, מספר חשבון: 0021420
  • מקדמה בשיעור של 10% על חשבון הוצאות פיתוח לחברה הכלכלית.
  • העתק מרישום למעמד האישיות המשפטית.
  • תשריט כללי לניצול השטח.
  • טופס עדכון לפרטי המוטב לביצוע תשלומים שיגיעו ליזם.
  • לו"ז להקמת המפעל/בית העסק.
  • מאזן בוחן ומאזן מאושר לשנה האחרונה (לא תקף לחברות חדשות).
  • הטופס נשלח למשרד התעשייה והמסחר, והבקשה מובאת בפני ועדת ההקצאות.

שלב שני:

עם אישור ההקצאה, יפנה אתכם משרד התמ"ת לחתימה על חוזה פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל ועל חוזה תשתיות עם החברה הכלכלית הוצאות. בשלב זה, יש להשלים את יתרת התשלום על הוצאות הפיתוח וכן את תכניות הבנייה, בתיאום עם אגף ההנדסה בעיריית מעלה אדומים ובהתאם לכל הדרישות המפורטות בתוכנית בניין עיר.

שלב שלישי:

עם חתימת החוזה עם המנהל וקבלת היתר בנייה מעיריית מעלה אדומים, תוכלו להתחיל בתהליך הבנייה. על פי חוזה הפיתוח עם המנהל, יש להתחיל את הבנייה בתוך 18 חודשים ולסיים אותה בתוך 36 חודשים. ניצול השטח בהתאם לתקנון: מינימום 40% ועד 60% צמוד לקרקע, עד 130% סה"כ, בגובה של 17 מטר.

החברה הכלכלית מלווה אתכם בכל שלבי הרכישה ומסייעת לכם בזירוז ההליכים המנהליים. נשמח לעמוד לרשותכם ולשירותכם בכל פנייה, החל משלבי התכנון המוקדמים, דרך כל שלבי ההקמה ועד לתפעול השוטף של העסק והאחריות לשביעות רצונכם.